Jakie są typowe parametry pracy przesiewaczy wibracyjnych?

Typowe parametry pracy przesiewaczy wibracyjnych obejmują takie rzeczy jak: 1. **Wydajność**: Jest to ilość materiału, którą przesiewacz może przetworzyć w jednostce czasu. Na przykład, przesiewacz może mieć wydajność 500 kg na godzinę. 2. **Rozmiar sita**: To wielkość otworów w siatce, przez którą przechodzi materiał. Im mniejszy otwór, tym drobniejszy materiał zostanie przesiany. Na przykład, przesiewacz może mieć sita o rozmiarze 2 mm lub 5 mm. 3. **Częstotliwość drgań**: Jest to szybkość, z jaką siatka przesiewacza porusza się do przodu i do tyłu. Wyższa częstotliwość może poprawić wydajność przesiewacza. 4. **Moc silnika**: Jest to ilość energii potrzebnej do napędzania przesiewacza. Możesz spotkać się z silnikami o mocy 2 kW lub 5 kW. 5. **Regulacja nachylenia**: Czy przesiewacz posiada możliwość regulacji nachylenia sita? To pozwala dostosować ustawienie przesiewacza do różnych rodzajów materiałów. Oto przykładowe parametry pracy, które są istotne dla przesiewaczy wibracyjnych!
Sitemap