Jakie są różnice między przesiewaczami wibracyjnymi z jednym a wieloma sitami?

Przesiewacze wibracyjne z jednym i wieloma sitami różnią się liczbą warstw oddzielających materiał. Przesiewacz z jednym sitkiem ma tylko jedną warstwę, przez którą przechodzi materiał, podczas gdy przesiewacz z wieloma sitami ma wiele warstw, przez które materiał musi przejść. Na przykład, jeśli masz przesiewacz z jednym sitkiem i przesiewasz piasek, to tylko jedna siatka będzie oddzielać drobny piasek od większych kamieni. Natomiast przesiewacz z wieloma sitami mógłby mieć separate sita do oddzielenia piasku od kamieni o różnych wielkościach. Korzystając z przesiewacza z wieloma sitami, możesz dokładniej rozdzielić różne rodzaje materiałów, co jest trudniejsze do zrobienia przy użyciu przesiewacza z jednym sitkiem.
Sitemap