Jakie są różnice między przesiewaczami wibracyjnymi o stałej a zmiennej amplitudzie wibracji?

Różnica między przesiewaczami wibracyjnymi o stałej a zmiennej amplitudzie wibracji polega na tym, jak mocno drgają one podczas pracy. Przesiewacz wibracyjny o stałej amplitudzie będzie drgał z tą samą siłą przez cały czas. To jakbyś trzymał drżącego telefon w jednej pozycji, a jego wibracje nie zmieniałyby się. Z kolei przesiewacz wibracyjny o zmiennej amplitudzie będzie miało różne siły drgań w trakcie pracy. To jest jakbyś regulował siłę wibracji telefonu od słabej do mocnej. Można to porównać do jazdy samochodem - przesiewacz o stałej amplitudzie to jak jazda z jedną stałą prędkością, a przesiewacz o zmiennej amplitudzie to jak jazda z przyspieszaniem i hamowaniem. Mam nadzieję, że teraz łatwiej zrozumieć różnicę między tymi dwoma rodzajami przesiewaczy wibracyjnych!
Sitemap