Jakie są różnice między przesiewaczami wibracyjnymi o niskim a wysokim poziomie hałasu?

Przesiewacze wibracyjne o niskim poziomie hałasu są cichsze niż przesiewacze wibracyjne o wysokim poziomie hałasu. Przesiewacze o niskim poziomie hałasu mają zazwyczaj lepszą izolację dźwięku, co sprawia, że są mniej uciążliwe dla osób pracujących w pobliżu. Przykładem przesiewacza wibracyjnego o niskim poziomie hałasu może być model XYZ, który jest bardziej cichy i przyjazny dla otoczenia. Natomiast przesiewacze o wysokim poziomie hałasu mogą być głośniejsze i powodować większe zakłócenia akustyczne w miejscu pracy. Przykładem przesiewacza o wysokim poziomie hałasu może być model ABC, który wymaga dodatkowych środków ochrony słuchu dla pracowników.
Sitemap