Jakie są różnice między przesiewaczami wibracyjnymi jedno- a wielokierunkowymi?

Przesiewacze wibracyjne jedno- i wielokierunkowe różnią się sposobem, w jaki oddzielają one różne rodzaje materiałów. Przesiewacze jednokierunkowe mają tylko jedno pole wibracji, w którym materiały są przesiewane w jednym kierunku. Na przykład, można porównać to do sita, które przesiewa piasek od żwiru - piasek przechodzi przez sito, a żwir zostaje na wierzchu. Natomiast przesiewacze wielokierunkowe wibracyjne mają pole wibracji w kilku kierunkach. To znaczy, że materiały są przesiewane nie tylko w jednym kierunku, ale również w różnych kierunkach jednocześnie. Przykładowo, takie przesiewacze mogą być używane do oddzielania różnych rozmiarów ziaren ziemi czy kruszyw. W skrócie, przesiewacze jednokierunkowe przesiewają materiały w jednym kierunku, podczas gdy przesiewacze wielokierunkowe przesiewają materiały w wielu kierunkach, co pozwala na bardziej wszechstronne oddzielenie różnych rodzajów materiałów.
Sitemap