Jakie są najważniejsze kryteria wyboru przesiewacza wibracyjnego?

Najważniejsze kryteria wyboru przesiewacza wibracyjnego to: 1. Wydajność: To ile materiału prasujemy w ciągu jednej godziny. Na przykład, jeśli potrzebujemy przesiewacza do przesiewania piasku na dużą skalę, to wydajność byłaby bardzo ważnym kryterium. 2. Skuteczność przesiewania: Określa jak dobrze przesiewacz wydobywa pożądane cząsteczki i pozostawia te, których nie chcemy usunąć. Na przykład, jeśli chcemy oddzielić duże kamienie od ziarna, to potrzebujemy przesiewacza, który skutecznie to zrobi. 3. Wielkość i kształt sit: Wielkość i kształt sit wybieramy w zależności od rodzaju materiału, który chcemy przesiać. Na przykład, jeśli przesiewamy mąkę, to sita będą miały bardzo drobne otwory, ale jeśli przesiewamy kamyki, to sita muszą być odpowiednio duże. 4. Łatwość konserwacji: Ważne jest, aby przesiewacz był łatwy w czyszczeniu i konserwacji, ponieważ zapewnienie jego regularnego utrzymania w dobrej kondycji może zapobiec awariom i przedłużyć jego żywotność. Dobry przesiewacz powinien spełniać wszystkie te kryteria, aby być skutecznym i efektywnym w swoim zadaniu.
Sitemap