Jakie są najczęstsze problemy związane z zakłóceniami procesu przesiewania?

Najczęstszymi problemami związanymi z zakłóceniami procesu przesiewania są: 1. Zbyt duża ilość materiału do przesiania, co może spowodować zatory i spowolnienie pracy maszyny. Na przykład, gdy próbujesz przesiewać zbyt dużą ilość piasku przez mały sitko. 2. Sita lub sitka nieprawidłowo zamocowane lub uszkodzone mogą powodować przecieki materiału i zmniejszyć efektywność procesu. Przykładem może być pęknięte sitko, przez które przecieka ziarno zboża. 3. Nadmierne wilgotność materiału może spowodować sklejenie się ziaren lub utworzenie grudek, co utrudnia przesiewanie. Na przykład, gdy ziarna ryżu są zbyt wilgotne i lepią się do siebie. 4. Niewłaściwa kalibracja lub ustawienia maszyny mogą powodować nierównomierne przesiewanie lub gubienie wartościowych części materiału. Przykładem może być zbyt wysokie ustawienie sitka, przez które przepuszcza się za dużo drobnych ziaren. Dlatego ważne jest, aby dbać o odpowiednie warunki i konserwację maszyn przesiewających, aby uniknąć tych problemów.
Sitemap