Jakie są metody regulacji wielkości otworów sita w przesiewaczach wibracyjnych?

W przesiewaczach wibracyjnych metody regulacji wielkości otworów sita mogą obejmować: 1. Mechaniczną regulację: Można przesuwać części sita, aby zmieniać wielkość otworów. Przykład: przesuwanie ruchomych ramion w celu zmiany odległości między nimi. 2. Użycie różnych sił wibracji: Zmiana siły wibracji może wpłynąć na wielkość otworów sita. Na przykład, zwiększając siłę wibracji, można spowodować większe otwory. 3. Zastosowanie różnych siatek: Użycie sit o różnych strukturach oznacza różne wielkości otworów. Na przykład, sito z mniejszymi otworami będzie przesiewać większe cząstki niż sito z większymi otworami. Metody te pozwalają dostosować sita w przesiewaczach wibracyjnych do konkretnych potrzeb i rodzaju materiału, który ma być przesiany.
Sitemap