Jakie są główne zastosowania przesiewaczy wibracyjnych?

Główne zastosowania przesiewaczy wibracyjnych to separacja materiałów o różnych rozmiarach. Na przykład, w przemyśle spożywczym przesiewacze wibracyjne są używane do oddzielania mąki od grudek, w przedsiębiorstwach budowlanych do wyodrębniania ziarn kruszyw, a w przemyśle farmaceutycznym do filtrowania tabletek i kapsułek. Przesiewacze wibracyjne są również stosowane w przemyśle chemicznym, w recyklingu oraz w górnictwie do sortowania i filtracji różnych surowców.
Sitemap