Jakie są główne wskaźniki jakości produktu przesiewanego za pomocą przesiewaczy wibracyjnych?

Główne wskaźniki jakości produktu przesiewanego za pomocą przesiewaczy wibracyjnych to: 1. Rozmiar ziarna: oznacza jakie ziarna produktu przechodzą przez sito i czy mają odpowiednią wielkość. Na przykład, jeśli przesiewamy mąkę, ważne jest, żeby ziarna były odpowiedniej wielkości, aby nie były za grube ani za drobne. 2. Czystość: określa jak czysty jest produkt po przesiewaniu. Na przykład, przy przesiewaniu piasku, ważne jest, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, takie jak szkło czy kamienie. 3. Wydajność: mówi nam, ile produktu zostało przesiane w określonym czasie. Jest to ważne to w przypadku produkcji masowej, gdzie potrzebna jest szybka obróbka produktu. 4. Jakość separacji: oznacza, jak skutecznie przesiewacz oddziela pożądane ziarna od niechcianych. Na przykład, w produkcji warzyw mrożonych ważne jest, aby przesiewacz odpowiednio oddzielał groszek od skórek czy kawałków. Wszystkie te wskaźniki mają wpływ na jakość końcowego produktu, dlatego monitorowanie ich podczas procesu przesiewania jest kluczowe.
Sitemap