Jakie są czynniki wpływające na wydajność przesiewaczy wibracyjnych?

Czynniki wpływające na wydajność przesiewaczy wibracyjnych to między innymi: 1. **Rodzaj materiału**: Twarde, duże kawałki będą się inaczej przesiewały niż miękkie lub małe. 2. **Kąt nachylenia**: Jeśli przesiewacz jest zbyt płaski lub zbyt stromy, może być mniej skuteczny. 3. **Wilgotność materiału**: Mokre materiały mogą utrudniać proces przesiewania. 4. **Rodzaj sita**: Sitko o innej strukturze będzie przesiewać inaczej. 5. **Czystość sita**: Jeśli sitko jest zabrudzone lub uszkodzone, może zmniejszyć wydajność. Dobrym przykładem może być porównanie przesiewania piasku do przesiewania kamieni. Jeśli ktoś próbuje przesiać mokry piasek przez zbyt strome sito, może mieć trudności z wydajnością, podobnie jakby używał zniszczonego sita.
Sitemap